Značajno procentualno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti % Tip računa
BSNC ASA Banka d.d. Sarajevo od 10% do 20% SKRBNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BSNC VUKOVIĆ SENAD od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BSNC BENKOVIĆ TOMISLAV od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BSNC ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset