Značajno procentualno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti % Tip računa
BMSO PROMARK d.o.o. od 33.33% do 50% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BMSO BRODOMERKUR D.D. SPLIT od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BMSO PERIĆ DRAGAN od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BMSO MARINČIĆ MILE od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BMSO VIDAČAK ANTE od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset