Ovjeravanje potpisa i prepisa dokumenata - Organi nadležni za ovjeravanje

1. Bosna i Hercegovina
Notar ili nadležni općinski organ uprave ili konzularno predstavništvo Bosne i Hercegovine.


2. Strane zemlje
Notar ili druge nadležne institucije iz domicilne zemlje strane fizičke ili pravne osobe.


2. 1. Zemlje sa kojima BiH ima zaključen bilateralni ugovor :
Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Kipar, Libija, Mađarska, Mongolija, Poljska, Rumunija, Ruska Federacija, Slovačka, Srbija i Crna Gora. Ovjere u navedenim zemljama imaju istu pravnu snagu kao i ovjere pod tačkom 1.


2. 2. Zemlje potpisnice Haške konvencije XII
Ovjereni dokumenti imaju pravnu važnost u Bosni i Hercegovini ukoliko je nadležni organ zemlje potpisnice izvršio nadovjeru Apostille pečatom . Na Apostille pečatu je uvijek naznačeno da se radi o ovjeri «Apostille» i naveden je datum 05.10.1961. godine.


2. 3. Ostale zemlje
Dokumenti ovjereni u državama, koje nisu obuhvaćene tačkama 2.1., 2.2. i 2.3. imaju pravnu važnost u BiH ukoliko su nadovjerene od strane Ministarstva vanjskih poslova države u kojoj su izdane i odgovarajuće institucije Bosne i Hercegovine (Ambasada BiH u toj zemlji ili Ministarstvo vanjskih poslova BiH).
Izuzetak : Za Kanadu : nadovjeru može izvršiti i Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine


Prevod stranih dokumenata

Dokumenti stranih fizičkih i pravnih osoba moraju biti prevedeni na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prevod vrše ovlašteni prevodioci ili druge ovlaštene institucije u Bosni i Hercegovini. Spisak osoba ili institucija koje su ovlaštene za prevođenje nalazI se kod nadležnih općinskih sudova.