Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
FRTF ZIF "FORTUNA FOND" d.d. Dženetića čikma 8, 71000, Sarajevo 17985

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
FRTF Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 25.2741 25.2741 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FRTF OIF "MONETA" 9.2890 9.2890 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FRTF UniCredit Bank d.d. Mostar 6.3636 6.3636 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FRTF GORENJE M.B.H. WIEN 5.3164 5.3164 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FRTF OMNIA INTERNATIONAL 4.9761 4.9761 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FRTF ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 3.5264 3.5264 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FRTF ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo 2.2364 2.2364 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FRTF GORENJE COMMERCE D.O.O. SARAJEVO 1.1979 1.1979 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FRTF HADŽIĆ SUAD 0.6104 0.6104 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FRTF BRODOMERKUR d.d. 0.4498 0.4498 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%