Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BRSN UTTP BORAŠNICA DD KONJIC MARŠALA TITA 68, 88400, KONJIC 180

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BRSN ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo 24.9945 24.9945 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRSN ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo 15.5344 15.5344 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRSN ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar 15.5344 15.5344 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRSN ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo 11.2525 11.2525 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRSN MUJELA SALEM 5.2815 5.2815 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRSN TUFEKČIJA EDINA 4.5621 4.5621 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRSN ĆOSIĆ REDŽO 3.2426 3.2426 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRSN TREŠNJO HUSO 2.9855 2.9855 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRSN HABIBIJA ALMIR 2.5889 2.5889 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRSN SKENDERAGIĆ NIJAZ 2.5889 2.5889 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%