Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BMCD BAMCARD d.d. Sarajevo Džemala Bijedića 202/IV, 71210, ILIDŽA 7

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BMCD Qenta Technologies Group S.ar.l. 69.4542 69.4542 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMCD ASA Banka d.d. Sarajevo 30.0174 30.0174 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMCD MIC REL, INC. 0.2710 0.2710 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMCD PBS d.d. Sarajevo 0.1061 0.1061 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMCD BTC, INC. 0.0768 0.0768 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMCD Gospodarska banka d.d. Mostar - u stečaju 0.0519 0.0519 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMCD DŽINALIJA ALEN 0.0226 0.0226 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%