Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BFMB BIFIM D.D. BIHAĆ BOSANSKA 25, 77000, BIHAĆ 12

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BFMB BIHAĆKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ 35.4339 35.4339 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BFMB I-CRNI DOO CAZIN 31.9626 31.9626 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BFMB ŽIVOJEVIĆ ADMIR 7.7437 7.7437 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BFMB MULALIĆ AMIR 7.2363 7.2363 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BFMB ROŠIĆ REFIK 6.6756 6.6756 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BFMB ČAVKUNOVIĆ ANEL 2.6702 2.6702 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BFMB OSMANAGIĆ ERDUANA 2.6702 2.6702 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BFMB FERIZOVIĆ FIKRETA 1.3351 1.3351 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BFMB HADŽIĆ ĐULSE 1.3351 1.3351 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BFMB PRAČIĆ ESAD 1.3351 1.3351 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%