Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BESD BOSNAEXPRES DD DOBOJ JUG USORSKA BB, 74203, MATUZIĆI 1

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BESD SA TOURS d.o.o. Doboj Jug 100.0000 100.0000 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%