Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BDLS BADEL 1862 d.d. Sarajevo Dr. Fetaha Bećirbegovića 45, 71000, Sarajevo 1

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BDLS BADEL 1862 DD ZAGREB 100.0000 100.0000 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%