Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BBIS BBI d.d. Sarajevo Trg djece Sarajeva bb, 71000, Sarajevo 3

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BBIS ISLAMIC DEVELOPMENT BANK 45.4582 45.4582 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BBIS ABU DHABI ISLAMIC BANK 27.2709 27.2709 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BBIS DUBAI ISLAMIC BANK 27.2709 27.2709 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%