Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
ALSB ALTRA d.d. ŠIROKI BRIJEG Fra Didaka Buntića 77, 88220, ŠIROKI BRIJEG 11

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ALSB TRC TEHNIČKO REMONTNI CENTAR D.O.O. 64.0293 64.0293 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ALSB ASA CENTRAL OSIGURANJE d.d. Sarajevo 24.9896 24.9896 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ALSB KRALJEVIĆ JERLAGIĆ KRISTINA 4.5922 4.5922 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ALSB DOTER d.o.o. 4.4375 4.4375 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ALSB STANKOVIĆ VLADISLAV 0.6385 0.6385 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ALSB ČULJAK BLAGO 0.3898 0.3898 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ALSB MUSA JOZO 0.3682 0.3682 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ALSB ZADRO VINKO 0.2729 0.2729 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ALSB GRGURIĆ PAVO 0.2083 0.2083 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ALSB PENAVA ANDREA 0.0418 0.0418 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%