Obavještenje o isplati dividende BH Telecom d.d. Sarajevo za 2021. godinu


Obavještavaju se dioničari emitenta BH Telecom d.d. Sarajevo da će Registar vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo, na osnovu ugovora potpisanog sa emitentom, vršiti obračun i isplatu dividende za 2021.godinu, dioničarima emitenta BH Telecom d.d. Sarajevo. Obavijest BH Telecom-a o isplati dividende za 2021. godinu možete pronaći na sljedećem linku:
link
Dioničarima koji imaju pravo na dividendu za 2021.godinu, ista će biti isplaćena na račun u BiH na koji je izvršena prethodna isplata dividende, u roku kojeg je odredila Skupština dioničara BH Telecom-a.
Pozivamo dioničare BH Telecom-a kojima nije izvršena isplata dividende u 2021.godini, dioničare koji su dionice BH Telecom-a stekli nakon 25.10.2021.godine, dioničare koji dividendu primaju u inozemne banke, kao i one dioničare koji imaju promjenu podataka u odnosu na prethodnu isplatu (ime i prezime, adresa, broj transakcijskog računa) da se obrate Registru sa potrebnom dokumentacijom prema uputama na linku:

D I V I D E N D A

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti telefonom ili emailom:

 • info@rvp.ba
 • 033 279 152
 • 033 279 154
 • 033 279 150

Obavještenje vlasnicima obveznica po osnovu stare devizne štednje i obveznica po osnovu ratnih potraživanja emitenta Federacija Bosne i Hercegovine


Mole se vlasnici obveznica po osnovu stare devizne štednje i vlasnici obveznica po osnovu ratnih potraživanja emitenta Federacija Bosne i Hercegovine – Federalno ministarstvo finansija/financija, koji nemaju ažurirane matične podatke i/ili nisu dostavili bankovni račun u svrhu isplate dospjele glavnice i kamate da se obrate Registru vrijednosnih papira u FBiH za instrukciju o ažuriranju podataka u svrhu isplate novčanih sredstava.


POZIV VLASNICIMA DIONICA - OBVEZNICA


Pozivaju se državljani Bosne i Hercegovine koji su vlasnici dionica ili obveznica u Federaciji Bosne i Hercegovine, a nisu nikada dobili Potvrdu o stanju na računu vrijednosnog papira iz Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine, dioničko društvo Sarajevo, a u svrhu ostvarivanja svojih prava iz vrijednosnih papira, da podnesu pismeni zahtjev za usklađivanje osobnih podataka (JMBG, ime i prezime i adresa prebivališta).

Zahtjev se može podnijeti putem pošte ili u prostorijama Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine, dioničko društvo Sarajevo, Maršala Tita 62/II, 71000 Sarajevo.

Vrijednosni papiri

* Unesite oznaku ili dio oznake vp (naziva emitenta)

Vrijednosni papir:

Vrijednosni papir Naziv emitenta
ATRER AUTO-REMONT D.D. BIHAĆ Emitent | Top deset | Značajni%
ATSIR ASI d.d. Ilijaš - u stečaju Emitent | Top deset | Značajni%
ATTVRK2 AUTOTRANS d.d. Vareš - u stečaju Emitent | Top deset | Značajni%
BAGSR BAGS-ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća Emitent | Top deset | Značajni%
BALTR BNT ALATNICA DD NOVI TRAVNIK Emitent | Top deset | Značajni%
Stranica 5 od 112

Novosti

20.3.2023.

Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 20.03.2023, izvršio:
 • upis obustave prometa na vrijednosnom papiru :


 • oznake CNTOR, ISIN broja: BACNTOR00005, emitenta CENTRAL OSIGURANJE d.d., količine 48000, nominalne vrijednosti 170 KM.

  16.3.2023.

  Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 16.03.2023, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake FBIHT75, ISIN broja: BAFBIHT75008, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA, količine 5000, nominalne vrijednosti 10000 KM.

  14.3.2023.

  Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 14.03.2023, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:


 • oznake VFARR, ISIN broja: BAVFARR00004, emitenta VELEFARMACIJA DD SARAJEVO, količine 567915, nominalne vrijednosti 12,5 KM.


  oznake UNKLRK3, ISIN broja: BAUNKLRK3002, emitenta UNIKLIMA D.D. SARAJEVO u likvidaciji, količine 110071, nominalne vrijednosti 27 KM.


  oznake RKTZR, ISIN broja: BARKTZR00005, emitenta ROBNA KUĆA TUZLANKA DD TUZLA, količine 169734, nominalne vrijednosti 100 KM.

  10.3.2023.

  Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 10.03.2023, izvršio:
 • upis obustave prometa na vrijednosnom papiru :


 • oznake VFARR, ISIN broja: BAVFARR00004, emitenta VELEFARMACIJA DD SARAJEVO, količine 567915, nominalne vrijednosti 12,5 KM.

  oznake UNKLRK3, ISIN broja: BAUNKLRK3002, emitenta UNIKLIMA D.D. SARAJEVO u likvidaciji, količine 110071, nominalne vrijednosti 27 KM.

  oznake RKTZR, ISIN broja: BARKTZR00005, emitenta ROBNA KUĆA TUZLANKA DD TUZLA, količine 169734, nominalne vrijednosti 100 KM.

  10.3.2023.

  Završena ponuda za preuzimanje društva TPDC "SARAJEVO" d.d. Sarajevo

  Oznaka emitenta DCNS, ponudilac BINGO D.O.O. TUZLA, oznaka vrijednosnog papira DCNSR, iznos ponuđene cijene 57,00 KM, ukupan broj deponovanih vrijednosnih papira količine 9964. Datum završetka ponude za preuzimanje 10.03.2023. godine.