Obavještenje o isplati dividende BH Telecom d.d. Sarajevo za 2021. godinu


Obavještavaju se dioničari emitenta BH Telecom d.d. Sarajevo da će Registar vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo, na osnovu ugovora potpisanog sa emitentom, vršiti obračun i isplatu dividende za 2021.godinu, dioničarima emitenta BH Telecom d.d. Sarajevo. Obavijest BH Telecom-a o isplati dividende za 2021. godinu možete pronaći na sljedećem linku:
link
Dioničarima koji imaju pravo na dividendu za 2021.godinu, ista će biti isplaćena na račun u BiH na koji je izvršena prethodna isplata dividende, u roku kojeg je odredila Skupština dioničara BH Telecom-a.
Pozivamo dioničare BH Telecom-a kojima nije izvršena isplata dividende u 2021.godini, dioničare koji su dionice BH Telecom-a stekli nakon 25.10.2021.godine, dioničare koji dividendu primaju u inozemne banke, kao i one dioničare koji imaju promjenu podataka u odnosu na prethodnu isplatu (ime i prezime, adresa, broj transakcijskog računa) da se obrate Registru sa potrebnom dokumentacijom prema uputama na linku:

D I V I D E N D A

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti telefonom ili emailom:

 • info@rvp.ba
 • 033 279 152
 • 033 279 154
 • 033 279 150

Obavještenje vlasnicima obveznica po osnovu stare devizne štednje i obveznica po osnovu ratnih potraživanja emitenta Federacija Bosne i Hercegovine


Mole se vlasnici obveznica po osnovu stare devizne štednje i vlasnici obveznica po osnovu ratnih potraživanja emitenta Federacija Bosne i Hercegovine – Federalno ministarstvo finansija/financija, koji nemaju ažurirane matične podatke i/ili nisu dostavili bankovni račun u svrhu isplate dospjele glavnice i kamate da se obrate Registru vrijednosnih papira u FBiH za instrukciju o ažuriranju podataka u svrhu isplate novčanih sredstava.


POZIV VLASNICIMA DIONICA - OBVEZNICA


Pozivaju se državljani Bosne i Hercegovine koji su vlasnici dionica ili obveznica u Federaciji Bosne i Hercegovine, a nisu nikada dobili Potvrdu o stanju na računu vrijednosnog papira iz Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine, dioničko društvo Sarajevo, a u svrhu ostvarivanja svojih prava iz vrijednosnih papira, da podnesu pismeni zahtjev za usklađivanje osobnih podataka (JMBG, ime i prezime i adresa prebivališta).

Zahtjev se može podnijeti putem pošte ili u prostorijama Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine, dioničko društvo Sarajevo, Maršala Tita 62/II, 71000 Sarajevo.

Vrijednosni papiri

* Unesite oznaku ili dio oznake vp (naziva emitenta)

Vrijednosni papir:


Novosti

2.10.2023.

Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 02.10.2023, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake FBIHKA2, ISIN broja: BAFBIHKA2006, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA, količine 5100763, nominalne vrijednosti 1 KM.

  29.9.2023.

  Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 29.09.2023, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake RIBNR, ISIN broja: BARIBNR00003, emitenta RIBA NERETVA D.D. KONJIC, količine 50520, nominalne vrijednosti jedne dionice 12,5 KM.

  28.9.2023.

  U skladu sa članom 27. Stav 4. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ( „Službene novine Federacije BiH“ broj: 77/15) ciljno društvo BANJA KISELJAK d.d. Kiseljak, obavještava dioničare društva o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje društva od strane pravnog lica ROBOT GENERAL TRADING Co. d.o.o. Sarajevo.

  Obavještenje

  26.9.2023.

  U skladu sa članom 27. Stav 4. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ( „Službene novine Federacije BiH“ broj: 77/15) ciljno društvo LIVNICA DD VISOKO, obavještava dioničare društva o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje društva od strane pravnog lica WOOD TEAM d.o.o. Ilijaš.

  Obavještenje

  25.9.2023.

  Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 25.09.2023, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake ATTVRK2 , ISIN broja: BAATTVRK2001, emitenta AUTOTRANS D.D. VAREŠ u stečaju , količine 94467, nominalne vrijednosti jedne dionice 21,3 KM.