Značajno procentualno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti % Tip računa
JPUM GRAD MOSTAR - GRADSKA UPRAVA ("državno" vlasništvo) od 50% do 66.67% VLASNIČKI
JPUM GENERAL SERVIS d.o.o. Sarajevo od 33.33% do 50% VLASNIČKI
Nazad