Značajno procentualno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti % Tip računa
HROS HERCEGOVAČKA BANKA d.d. MOSTAR U LIKVIDACIJI preko 66.67% VLASNIČKI
Nazad