Vrijednosni papir

Oznaka papira

Status

Podaci o vrijednosnom papiru

Podaci o dužničkim vp

BRTSRK1 Obustavljeno trgovanje
ISIN kod: BABRTSRK1009
Cfi kod:ESVUFR
Klasa papira:REDOVNE DIONICE
Nominalna vrijednost:41.12
Količina papira:20781
Datum emisije:15.01.2014
Status:Obustavljeno trgovanje
Datum zadnje promjene na vp:04.05.2022
Datum dospijeća:
Datum prve isplate:
Datum zadnje isplate:
Kamatna stopa:
Emitent | Top deset | Značajni%
Svi papiri >>